Dit is een publiek forum waar discussies op beschaafde wijze dienen te worden gevoerd

Horlogeforum.nl is een openbaar forum maar heeft een privé-eigenaar.
Lid zijn van dit forum is een gunst en geen recht. Je moet je aan onze regels houden om lid te kunnen blijven. Lukt dat niet, dan word je van het forum verwijderd.
Houdt er daarnaast rekening mee dat iedereen, ook buiten het forum, alle berichten kan lezen (behoudens het off topic gedeelte).
Houdt ook rekening met de gevoelens, het opleidings- en kennisniveau van anderen. Wat voor u wellicht een domme vraag is, kan voor een ander een ingewikkelde, brandende kwestie zijn.

Wees respectvol en van toegevoegde waarde voor dit forum. Dit is een plaats waar vaardigheden, kennis en interesses kunnen worden uitgewisseld.

Probeer van toegevoegde waarde te zijn voor een discussie. Weet je niet zeker of je aanvulling echt iets toevoegt, denk er dan nog eens over na en probeer het later nog eens. Wij voelen ons verantwoordelijk voor dit forum en zouden het fijn vinden als jij je ook verantwoordelijk voelt. Blijf respectvol tegen andere leden en/of hun argumenten, ook al ben je het niet eens met wat er gezegd wordt.

Reageren op een topic is prima. Maar als je het ergens niet mee eens bent, bekritiseer dan het idee en nooit de persoon die het idee heeft voortgebracht. Voorkom te allen tijde:

 • Schelden.
 • Op de man spelen.
 • Reageren op de toonzetting in plaats van op de inhoud.
 • Schofferen of beledigen.

Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen openbaar te maken of persoonlijke gedeelde berichten in het openbare gedeelte te plaatsen.

Oproepen voor sponsoring, enquêtes, deelname aan televisieprogramma’s, tijdschriftartikelen, inzamelingsacties, goede doelen, social media acties en dergelijke zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de forumbeheerder.

Horlogeforum.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de berichten op het forum. Ook is zij niet aansprakelijk voor hackpogingen en eventuele schade die daaruit voortkomt.

FORUMREGELS
De volgende handelingen, gedragingen of activiteiten zijn pertinent NIET toegestaan;

 1. Het respectloos bejegenen van bedrijven, hun producten, organisaties, personen, leden of groepen;
 2. Op de persoon spelen. Richt je kritiek op de inhoud van een bericht en niet op de persoon die het geschreven heeft. Als u dat wel doet, wordt het bericht verwijderd;
 3. Erotisch geladen content en/of -toespelingen, politieke uitingen, teksten over het koningshuis of religie, racistische of discriminerende opmerkingen, grof taalgebruik, gewelddadige, aanstootgevende, kwetsende en beledigende teksten of afbeeldingen.
 4. Aanprijzing of afbeeldingen van replica’s, inclusief vermeldingen van sites of andere vindplaatsen ervan;
 5. Het gebruik van meerdere accounts door één persoon zonder toestemming van de moderatoren;
 6. Het plaatsen van afbeeldingen of andere content die inbreuk maakt op de privacy van iemand anders, danwel zijn of haar intellectuele eigendomsrechten betreft (je mag wel een link plaatsen naar afbeeldingen die door de eigenaar van die afbeeldingen op een openbare website zijn geplaatst).
 7. Commerciële uitingen, werven van personeel, starten van inkoopacties, organiseren van bijeenkomsten onder leden of andere activiteiten waarbij de suggestie wordt gewekt dat dit plaatsvindt door of met toestemming van horlogeforum.nl. Dit geldt voor zowel activiteiten op- als (externe) activiteiten namens het forum.
 8. Het aanzetten tot- of het begaan van overtredingen of misdrijven, danwel het uitleggen van een handelswijze die daartoe leidt.

Het verkoopgedeelte is aan extra regels onderworpen. Deze vindt u ook bij de FAQ en in het verkoopgedeelte.
Niet voldoen aan deze regels of richtlijnen kan leiden tot (tijdelijke) verwijdering van het forum of aanpassing van het bereikte trustlevel.

Zie je een probleem, zet een vlag!

Moderators hebben een extra taak: zij zijn verantwoordelijk voor dit forum! Maar eigenlijk zijn wij dat allemaal. Met jouw hulp kunnen we faciliteren in plaats van handhaven. Zie je iets waarvan jij vindt dat het niet acceptabel is, ga dan niet in discussie maar zet dan een vlag. Dit voorkomt escalatie van discussies en/of sluiten van een topic. Bij één vlag gaat een moderator al op onderzoek en bij meerdere vlaggen sluit het systeem de discussie vanzelf.

Moderatie

Om ons forum in stand te houden is het de moderatoren toegestaan om inhoud of zelfs gebruikers te allen tijde te verwijderen. Zij behouden het recht om alle informatie op het forum te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit geldt voor content, gebruikers(-namen), reacties, afbeeldingen, advertenties etc etc.
De forumbeheerder behoudt zich het recht voor een passende sanctie op te leggen aan gebruikers die zich niet aan de forumregels houden. In het uiterste geval kan dat betekenen dat een gebruiker geen toegang meer heeft tot het forum en dat de forumbeheerder contact opneemt met de afdeling Abuse van de internetprovider van de betreffende gebruiker en/of waar nodig aangifte doet tegen de gebruiker.
De forumbeheerder probeert ongewenste berichten zo snel mogelijk te verwijderen. Berichten met ongewenste inhoud kun je melden bij de forumbeheerder middels het plaatsen van een vlag, die dan zo snel mogelijk actie zal ondernemen.
Horlogeforum.nl Is te bereiken via een bericht aan de beheerders (Jur, Jurgen of Freddy) of een email aan horlogeforumx@ziggo.nl (de x verwijderen svp).