Kenner van Fortis holrloges gezocht

Ik kan een Fortis automaat Tuxedo II kopen in tonneauvorm (20 mricron) in goede staat.
Wat is een acceptabele prijs hiervoor?