Rolex Sky Dweller only

Ik heb de losse jubilee band besteld :upside_down_face: