Automaat of handopwinder: heeft dit gevolgen voor de precizie?

De titel zegt het. :wink:

Nu wel vooropgesteld dat je de horloges constant draagt.

Dus de automaat 1 keer opwinden en dan bv. een maand dragen.

De handopwinder bv. elke ochtend - gedurende een maand - eenzelfde aantal kroonomwentelingen opwinden

Theoretisch zou een automaat preciezer moeten zijn. De veer van een handopwinder neemt gedurende de dag gestaag af, terwijl de veer bij een automaat gemiddeld genomen strakker staat. Hoe strakker de veer, hoe gelijkmatiger de afgifte van energie aan het ankerwerk.

Of deze theorie klopt kun je m.i. alleen maar testen met een zelfde uurwerk. Waarbij je de ene periode met automaat gebruikt, en een andere periode hetzelfde uurwerk zonder rotor.

Elk uurwerk is anders afgeregeld en afgesteld. Ik heb handopwinders die exacter lopen dan een automaat.