"Het bezit van de saeck is het einde van het vermaeck"

Hoe bevredigend is een impulsaankoop? Welke drempels leg je jezelf op om niet een verkeerde keuze te maken. Of neem je dat voor lief en volg je gewoon je hart? Ik ben erg benieuwd.

Meestal nogal eendagsvliegen bij mij die impulsaamkopen. Maar mijn Explorer was ook een impulsaankoop en die gaat niet meer weg.

1 like

Bestaan er andere aankopen dan impulsaankopen? De meeste van mijn aankopen zijn impulsaankopen…

2 likes

Bij mij is het overgrote deel een impulsaankoop maar van geen enkele spijt gehad.

Altijd. Hier komt bij dat ik dan weer een Nomos helemaal de bom vindt, dan weer een Seiko, dan weer… enfin het blijft altijd knagen. Het bezit van de zaak is inderdaad vaak het eind van het vermaak. Ik heb geleerd mij iets langer in te houden en pas op “bestel” te klikken als ik na een paar dagen nog dezelfde jeuk heb. Gaat niet altijd goed, maar oké.

1 like

Ik denk dat er genoeg mensen zijn die alles eerst wikken en wegen. Dat lees ik hier ook vaak. Niet iedereen is zo impulsief als wij misschien denken. Mijn persoonlijke ervaring is ook dat een impulsaankoop ook heel goed kan aanslaan en tot blijvers kan leiden. Maar ik merk ook dat het te snel ergens opspringen vaak ook met valse motieven gepaard gaat. Zoals, ik moet er nu bij zijn anders is ie weg…Dat zijn de mindere succesen merk ik.

Ik sla een foto op in de tel en een bladwijzer naar een link waar hij goed te bekijken is.
Dan kan het weken en of maanden duren alvorens ik ga aanschaffen.

Als de liefde er na al die maanden nog is dan is kopen een must. Anders is de foto en bladwijzer tussentijds al verwijderd uit de telefoon. Het meeste verdwijnt , sommige halen de eindstreep en komen om de pols.

Grootste inpuls was deze ,


2weken in mijn lijstje gestaan en gekocht . Is geen duur horloge en het was nog zo mooi zomers buiten dat ik niet langer wilde wachten met de aanschaf.

Ben er content mee net als van elk ander horloge in mijn kluis… nog nooit eentje gefipperd.

3 likes

De meeste hier zullen alles zeer gedegen onderzocht hebben alvorens tot aankoop over te gaan, daar ben ik ook van overtuigd (anders zou je waarschijnlijk niet hier op het forum zitten)

En toch blijf ik erbij dat heel veel aankopen impulsief gebeuren (niet allemaal natuurlijk maar dat begrijp je best wel). Ik bedoel met impulsief dus eerder dat je naar een etalage kijkt en horloge ziet dat je dan daar koopt zonder dat het je plan was om daar/dan dat horloge te kopen, dat je een bod doet op de baay of hier een voorstel doet (dat is meestal ook geen proces van maanden…) meestal zijn aankopen van horloges niet gepland (maar dus eerder impulsief in mijn opzicht).

Bij mij in ieder geval wel (maar dan ben ik ook totaal geen flipperaar/verkoper) het ergste dat een horloge bij mij kan overkomen is dat het in een horlogedoos raakt en er niet meer uitkomt :flushed:

Soms is dat ook gewoon zo, soms moet je echt snel reageren als je een buitengewone aanbieding ziet, en zeker als het om een horloge gaat dat je al langer wilt… en dat leidt volgens mij echt wel tot successen…

Maar misschien zien wij impulsief aankopen gewoon anders, en gebruiken we daar elk onze eigen invulling voor en komen we zo tot verschillende belevingen…

Nooit doen. Als je gelukkig wilt worden is je hart de slechtste raadgever.
Ook als het om het kopen van horloges gaat ben ik heel blij regelmatig mijn hart genegeerd te hebben en even goed nagedacht te hebben.
Nu zijn natuurlijk niet alle overwegingen bij het kopen van een horoge rationeel (ik las gisteren zelfs hier dat iemand een horloge niet mooi vond als te veel andere mensen het wel mooi vonden, wat ik een eigenaardig argument vind), maar om een horloge te kopen alleen maar omdat je hart een sprongetje maakt…

Ik kan het hier niet erger mee oneens zijn. Ieder zijn mening natuurlijk. Als ik terugkijk op de momenten die erop aankwamen, ben ik ontzettend dankbaar dat ik altijd mijn hart volgde. Ook waar het horloges betrof :slight_smile:

3 likes

Dat vermoeden had ik al… :wink:
We raken hiermee wel wat off-topic maar ik denk dat heel veel mensen denken besluiten te nemen ‘met hun hart’ maar bij even doorvragen gaat het vaak om gewone rationele argumenten. Gewoon een kwestie van jezelf de vraag stellen waarom je tot een bepaald besluit gekomen bent.

1 like

Dat zijn nogal heel gevaarlijke uitspraken want als je alles rationeel gaat bekijken dan zal je nooit een horloge verzamelaar worden (want rationeel gezien is er geen enkel reden om meer dan 1 maximum twee horloges te hebben). Maar ook als je alle srationeel gaat bekijken dan kun je nooit van iets houden van de ratio heeft voorrang op het gevoel/emotie (vraag dat maar aan Mr. Spock) maar dat zou ook betekenen dat je geen relatie aangaat andere dan puur rationele… al bijna 200 jaar geleden zei Lord Tennyson:

'Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

En of dit nu om horloges dan enig ander voorwerp dan wel om menselijke relaties gaat, zuiver rationeel leven zal de beleving van uw leven enorm beperken…

2 likes

Rationele mensen kunnen iets nog wel mooi vinden hoor… :grinning:
Net zoals andere mensen ook nog wel na kunnen denken.

Dit gaat volledig in tegen wat je hier voordien geschreven hebt, want schoonheid is een gevoel (komt uit het hart) en is zeker geen rationeel gegeven :wink:

Dat is een nogal grove uitspraak, precies alsof mensen die passioneel zouden kunnen doen niet evenzeer rationeel zouden kunnen handelen. Ik kan bijvoorbeeld zeer passioneel zijn over sommige PP’s maar rationeel weet ik ook dat ik nooit zo’n horloge zal bezitten. Bij mij staat de passie de ratio niet in de weg hoor :stuck_out_tongue_winking_eye:

Volgens mij zei ik het tegenovergestelde.

Wat ik met mijn eerste uitspraak “Als je gelukkig wilt worden is je hart de slechtste raadgever.” bedoelde was niets anders dan mijn gratis advies om bij het nemen van een belangrijk besluit (datgene wat van invloed is op je geluk) het hart te negeren. Mocht je daaruit de conclusie trekken dat dat betekent dat ik alles rationeel bekijk dan druk ik me blijkbaar niet goed uit.

Je blijft je blijkbaar wel zo uitdrukken hé :wink:. Op het moment dat je het hart negeert dan wordt die ganse beslissing louter een rationele beslissing…

1 like

Wat iets anders is dan dat je alles louter rationeel beschouwt. Je leest mijn tekst selectief, ik geef aan dat dat geldt voor "het nemen van een belangrijk besluit (datgene wat van invloed is op je geluk)"
Ik hoop niet dat je het kiezen van een horloge daar ook onder vindt vallen,

“Het bezit van de saeck is het einde van het vermaeck”

Zeker niet!

Zéér, want ûh…

:sunglasses:

1 like

Maar dan is het naar mijn idee niet meer een impulsaankoop. Dan had je het horloge al eerder in het vizier. Een impulsaankoop is voor mij een aankoop van iets waar je geen voornemen voor had.

Och maar na de aankoop van een nieuw horloge (in ontvangst nemen) voel ik mij kinderlijk gelukkig hoor, dus ja de aankoop van een horloge hoort ook bij het gelukkig maken van mijn leven (en daar doet de prijs van het horloge niets toe, want ik kan even gelukkige zijn met een horloge van een paar euro’s van de baai, als met een horloge waar ik vele euro’s voor heb moeten neertellen).