Marco333 πŸ‘

de afgelopen dagen veel en prettig contact gehad met Marco: op basis van zijn uitzoekwerk en contacten met Oris dealers in Duitsland, beiden een mooi deal kunnen scoren op een Oris Aquis Date, met zowel de bracelet als de rubberband. Marco bedankt!