Ms630 πŸ‘

Vandaag een bijzonder fraaie Panerai standaard ontvangen van @ms630 - blij mee. Snelle communicatie en verzending + topstaat. Zo hoort het.