NA titanium new Ray Mears BN 0118-55E

//eu1.dh-cdn.netN//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.netN//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net://eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.netb//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netc//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.netb//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net-//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.nety//eu1.dh-cdn.net-//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net-//eu1.dh-cdn.netc//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.netG//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.net2//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net1//eu1.dh-cdn.net8//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netb//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netE//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netJ//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netf//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netb//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.netc//eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netc//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.net1//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net%//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netZ//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netb//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netb//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netz//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.netG//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netf//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.net’//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net!//eu1.dh-cdn.net[//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net|//eu1.dh-cdn.net3//eu1.dh-cdn.net7//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net]//eu1.dh-cdn.net(//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.net://eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.netq//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netK//eu1.dh-cdn.netV//eu1.dh-cdn.netF//eu1.dh-cdn.nets//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.netL//eu1.dh-cdn.netB//eu1.dh-cdn.netZ//eu1.dh-cdn.netJ//eu1.dh-cdn.netq//eu1.dh-cdn.netq//eu1.dh-cdn.netX//eu1.dh-cdn.netN//eu1.dh-cdn.netM//eu1.dh-cdn.netf//eu1.dh-cdn.netL//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.netS//eu1.dh-cdn.netW//eu1.dh-cdn.net8//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net)//eu1.dh-cdn.net!//eu1.dh-cdn.net[//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net|//eu1.dh-cdn.net4//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net]//eu1.dh-cdn.net(//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.net://eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.netZ//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.nety//eu1.dh-cdn.netX//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netC//eu1.dh-cdn.net8//eu1.dh-cdn.netW//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netK//eu1.dh-cdn.netR//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.netV//eu1.dh-cdn.net3//eu1.dh-cdn.netR//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.net6//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netX//eu1.dh-cdn.netW//eu1.dh-cdn.netC//eu1.dh-cdn.netE//eu1.dh-cdn.netF//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net)//eu1.dh-cdn.net!//eu1.dh-cdn.net[//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net|//eu1.dh-cdn.net3//eu1.dh-cdn.net7//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net]//eu1.dh-cdn.net(//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.net://eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.netA//eu1.dh-cdn.net6//eu1.dh-cdn.net6//eu1.dh-cdn.net1//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.netE//eu1.dh-cdn.net7//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.netY//eu1.dh-cdn.netZ//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netU//eu1.dh-cdn.netH//eu1.dh-cdn.netF//eu1.dh-cdn.netM//eu1.dh-cdn.netq//eu1.dh-cdn.netK//eu1.dh-cdn.net9//eu1.dh-cdn.netf//eu1.dh-cdn.netG//eu1.dh-cdn.netS//eu1.dh-cdn.netO//eu1.dh-cdn.netw//eu1.dh-cdn.netS//eu1.dh-cdn.netN//eu1.dh-cdn.netK//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net)//eu1.dh-cdn.net!//eu1.dh-cdn.net[//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netm//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.net|//eu1.dh-cdn.net3//eu1.dh-cdn.net7//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.netx//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net0//eu1.dh-cdn.net]//eu1.dh-cdn.net(//eu1.dh-cdn.netu//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.net://eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.net///eu1.dh-cdn.net1//eu1.dh-cdn.netO//eu1.dh-cdn.nety//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.net2//eu1.dh-cdn.netP//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.net2//eu1.dh-cdn.net6//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netQ//eu1.dh-cdn.net9//eu1.dh-cdn.net1//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.net1//eu1.dh-cdn.netE//eu1.dh-cdn.netS//eu1.dh-cdn.netl//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.netG//eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.net5//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.netf//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netT//eu1.dh-cdn.net.//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netp//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netg//eu1.dh-cdn.net)//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.net
//eu1.dh-cdn.netB//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netd//eu1.dh-cdn.neta//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netv//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.neto//eu1.dh-cdn.netr//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.neth//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.nett//eu1.dh-cdn.net //eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.neti//eu1.dh-cdn.netj//eu1.dh-cdn.netk//eu1.dh-cdn.nete//eu1.dh-cdn.netn//eu1.dh-cdn.net

28 likes

Mooi ding :star_struck:

1 like

40 mm
titanium achterkant kan niet open
nooit meer batterijen
300 meter waterdicht
Saffier met anti reflectie

1 like

Mooi hoor !

1 like

Mooi duidelijk afleesbaar en ingetogen ontwerp :heart_eyes: Toppie !
Veel plezier ermee !

1 like

Gaaf :+1::grinning: …En deze staat volgens mij ook bekend om zijn goede lume…

1 like

Das een degelijke klok! Van harte en zo simpel en toch eenvoudig, ik hou daar wel van :+1:

Ik denk dat je er boek bij kunt lezen als je ziet hoe dik die lume erop zit

Maarreh ik wil die lumeshots wel is zien, ben echt benieuwd. De lume van mijn CTZs is al :ok_hand: dan moet dit echt licht geven.

2 likes

Van harte gefeliciteerd met dit machtige horloge.:+1:

1 like

Ja, deze is gaaf :+1:

1 like

Supermooi horloge, volgens mij nòg mooier zonder date…

1 like

veel plezier ermee! tank van een horloge

1 like

Het is duidelijk waar tough voor staat… Bruut horloge, geniet ervan!

1 like

Nog even een lume shot vlug gemaakt

2 likes

Thanks…prachtig dat blauw :+1::grinning:

1 like

Mijn beste,

Ziet er meesterlijk uit!!
Sportief en praktisch!!
Veel draag-plezier dan ook.:watch:

En voor straks: “Buona Notte" en morgen gezond weer op.:first_quarter_moon_with_face::first_quarter_moon_with_face::first_quarter_moon_with_face:

Orologio Signaturis Temporis :wink:

1 like

Lekker rechttoe rechtaan en zo duidelijk dat je met de ogen dicht de tijd nog kunt aflezen.
Ik vind hem top en veel plezier gewenst van deze Citizen.

1 like

Dat is een echte toolwatch. Fijne vakantie.

1 like

Nog een aanvulling waar ik zojuist achter kwam is dat er ook nog een duikersextensie opzit maar dan met microverstelling. Zie foto’s maximum en minimum Is ook te gebruiken als het horloge iets te strak zit wat ruimer te zetten.

Toppertje van Citizen deze :+1:
Geniet ervan!

1 like

Heeft deze een Perpetual Calendar?