Naslagwerk Omega

Het valt mij op dat er verscheidene lezers van dit forum zijn die in “no time” vragen weten te beantwoorden met betrekking tot Omega. Of het nu over een “al dan niet fake model” handelt, het caliber, de kast en ga zo maar verder. Bestaat er zoiets als een “allesomvattend” naslagwerk en zo ja, is dat vrij in de handel te verkrijgen. Of betreft het meer kennis die in de loop der jaren is vergaard.

Ik hoor graag van jullie :slight_smile:

Ik haal mijn informatie van de website van Omega
Tamelijk kompleet, alleen hebben ze helaas niet van alle modellen een foto.
Iedereen kan zich inschrijven en daarna rondkijken.
Kijk hier:

De Omega Saga is een allesomvattend naslagwerk, maar helaas niet in het Nederlands…

hans