Re: Verzameling verzekeren, hoe gaat zoiets?

Ik ben werkzaam bij een verzekeringstussenpersoon. Hieronder de procedure die wij klanten vaak adviseren.

Bij het verzekeren van sieraden is of de recente aankoopnota of een taxatierapport nodig.
Bij het verzekeren ervan moet je jezelf afvragen of je de sieraden alleen in huis tegen brand, diefstal ed. wil verzekeren of dat je kiest voor een kostbaarheden verzekering. Kostbaarheden verzekeringen zijn duurder maar dan ben je ook onderweg verzekerd voor je kostbare bezit. Hierbij moet je denken aan beschadiging, verlies, diefstal ed.

Taxeren voor drie objecten kan je het best laten doen bij een erkende juwelier die mag taxeren op basis van art. 275 BW (oud artikel). Dit dan wel even in overleg doen met de inboedel/kostbaarheden verzekeraar.

Na het indienen van het rapport zal de verzekeraar de taxatiewaarde uit het rapport overnemen. Bij eventuele totaalschade zal dit bedrag worden gehanteerd voor de afwikkeling.

Voor verder vragen hierover hoor ik het wel.

Groeten.

Sebastiaan

Zeker is een kluis raadzaam, maar je kunt ook een kluisje bij de bank huren. Kosten vallen over het algemeen wel mee en het is zeker zo veilig. Onder je inboedel verzekering (althans bij de mijne) zijn sieraden standaard tot een waarde van 5000 Euro opgenomen.

Afhankelijk van de waarde kan de verzekeraar een een verankerde kluis eisen.

Dit alles gaat in overleg met de verzekeraar.

Eventuele optie is om gebruik te maken van een bankkluis. Als er dan thuis iets wordt gestolen kunnen ze niet alles mee nemen.

Groeten.

Sebastiaan

Ik ben advocaat in - onder andere - verzekeringsrecht en kan mogelijk ook een steentje bijdragen.

275 K (Wetboek van Koophandel en niet het Burgerlijk Wetboek… anders zoek je je rot!) regelde de werking van de verzekerde waarde nadat er een taxatierapport van een deskundige voorhanden was. De verzekeraar kon zich dan bijvoorbeeld niet beroepen op onderverzekering. Thans (vanaf 1 januari 2006) is er een nieuw verzekeringsrecht dat is vastgelegd in boek 7 titel 17 BW.
Artikel 7:960 BW (nu dus wel) regelt het indemniteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat een verzekerde door een vergoeding niet in een duidelijk voordeliger positie mag geraken. Een uitzondering hierop is voorafgaande taxatie door een deskundige. Deze deskundigetaxatie doorbreekt dus de hoofdregel, dus het indemniteitsbeginsel, en vormt een vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 7:900 e.v. BW. Het getaxeerde bedrag blijft het uitgangspunt voor de berekening van de door de verzekeraar uit te keren schadevergoeding.

Voordeel van een kostbaarheden verzekering ten opzichte van een (al dan niet uitgebreide) inboedelverzekering is bovendien dat deze een veel uitgebreidere dekking heeft. Altijd prettig!

Advies: heeft je horlogecollectie een (dag)waarde die (fors) hoger is dan het bedrag dat gratis aan kostbaarheden op je inboedelverzekering is meeverzekerd, dan zou ik een kostbaarhedenverzekering sluiten. Nadeel; wel prijzig. Staat me bij iets van bij dat het 17 of 18 euro per 1.000 euro kost… Over de premie kan Wits weer meer vertellen.

Ja , ik kon het ook niet vinden in het BW…

Toch nog even een vraagje: over 275 K , hoe gebruikt men dit artikel indien het horloge gestolen wordt voordat het taxatierapport er is, moeilijk te taxeren dan…?

En ten aanzien van de vaststelling overeenkomst en indemniteit, dat suggereert dat daar wel de verzekerde ( of verzekeringnemer? ) in een duidelijk (!) voordeliger positie kan komen te verkeren. Wat doe je als het horloge door bijzondere omstandigheden op de markt het horloge duidelijk meer waard wordt (en dus de taxatiewaarde niet meer in overeenstemming is met de dagwaarde ? Of moet men denken aan de Kantharos van Stevensweert : de verkoper heeft de kans op waardevermeerdering (willens en wetens) op de koop toegenomen (vrij vertaald) .
Dat is natuurlijk te vergelijken met onderverzekering. M.a.w. is verzekeraar dan gebonden aan oude taxatie of kijkt men toch naar de dagwaarde op de markt ?

Bij voorbaat dank, mr Edgar…

Groeten

andere jurist

Ed

Dat van het verkeerde boek was een behoorlijke vergissing.

Voor zover bij mij bekend zal een verzekeraar de getaxeerde waarde aanhouden en niet een eventuele hogere of lagere dagwaarde. Indien de waarde van de kostbaarheden zijn gestegen dien je naar mijn idee opnieuw te taxeren.

Groeten

Sebastiaan

Hoi,ik heb ook een ‘kostbaarheden verzekering’ voor mijn horloges.Krijg bij evt verlies/diefstal/overval e.d. de aankoopprijs uitgekeerd,dus geen sprake van dagwaarde.Dit is echter allemaal bij afsluiten,ben benieuwd hoe men reageert bij de verzekering als ik zeg dat ik mijn horloge ben verloren…en dus daadwerkelijk gaat cleamen.groeten Tim.

@ Sebastiaan. Klopt. De getaxeerde waarde is bepalend. Voorbeeld: je laat door een beedigde taxateur je horloge taxeren en hij komt uit op een bedrag van 10.000 euro. Na enige tijd wordt het horloge gestolen en de verzekeraar zegt dan: “He, op die en die internetsite wordt een vergelijkbaar horloge aangeboden voor een bedrag van 4.000 euro. Ik, als verzekeraar, betaal je daarom maar 4.000 euro.” Dat mag een verzekeraar alleen doen wanneer er sprake is van bedrog. De bewijslast hiervan ligt volgens de hoofdregels van burgerlijke rechtsvordering bij de verzekeraar. Slaagt de verzekeraar niet in het bewijs, dan moet hij ‘gewoon’ 10.000 euro betalen.
By the way; ik treed graag tegen verzekeraars op… :wink:

@ mr. Ed (what’s in a name…haha): Kantharos van Stevensweert is volgens mij niet van toepassing, omdat dat arrest ging over wederzijdse dwaling.

Met betrekking tot je vraag over de diefstal voordat er een taxatierapport is kan ik drie mogelijkheden bedenken.

Allereerst: er heeft een taxatie plaatsgevonden en het horloge wordt gestolen voordat het rapport wordt opgemaakt. Dan is bepalend of je je verzekeraar al over de eerste bevindingen van de taxateur hebt geinformeerd. Met andere woorden: heb je je horloge al in verzekering gegeven en vermeld dat je het rapport van de taxateur later zult opsturen. In dat geval zal er dekking zijn en dient de verzekeraar te betalen.

Een tweede variant geeft een minder prettige uitkomst. Je horloge wordt bijvoorbeeld gestolen nog voordat je je horloge hebt verzekerd. Dan is er - mijns inziens - geen dekking omdat niet aan de vereisten van de verzekeringsovereenkomst is voldaan: o.a. heeft de verzekeraar het risico niet geaccepteerd, is er geen premie betaald etc. etc. Een verzekeraar zal dan niet uitkeren.

De derde mogelijkheid is - buiten bovengenoemde alles of niets varianten - de lastigste. Stel je hebt dat dure klokje van 10.000 net, tweedehands via ebay, gekocht en je geeft het in verzekering. De verzekeraar zal, wanneer het risico wordt geaccepteerd, aangegeven dat het bedrag niet wordt gezien als een taxatie door een deskundige, maar als een taxatie door partijen (voorheen 273 K). In dat geval zal - bijvoorbeeld in geval van diefstal - een verzekeraar zich wel kunnen beroepen op bovenmatigheid en dus, wanneer ze kunnen aantonen dat de horloge eigenlijk maar 4.000 euro waard is, minder uitkeren. Dit uiteraard los van de mogelijkheid van bedrog, maar daar ga ik nu even niet vanuit. Simpel gezegd: bij taxatie door partijen speelt het idemniteitsbeginsel weer een rol en is er geen ruimte voor de uitzondering.

Tip: Bel direct na aanschaf van je dure klok met je verzekeraar en regel een verzekering. Spreek dan ook met je verzekeraar af of de aanschafnota voldoende is voor een deskundigetaxatie of dat je je horloge alsnog moet laten taxeren door een beedigd taxateur.

Beste Edgar,

Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Dat de K. van S. niet van toepassing is weet ik, ik moest er even aan denken omdat je schreef dat het i.beginsel onder omstandigheden niet van toepassing is bij een vaststellingsovk.
Wellicht dat men kan redeneren dat men daarmee verdere fluctuaties in waarde buiten beschouwing laat, zoals bij Kantharos," in beginsel", zoals gebruikelijk. Maar goed, ik zit in vooral in het staats-en bestuursrecht…

mvg

Ed

Ik ben werkzaam bij een verzekeringstussenpersoon. Hieronder de procedure die wij klanten vaak adviseren.

Bij het verzekeren van sieraden is of de recente aankoopnota of een taxatierapport nodig.
Bij het verzekeren ervan moet je jezelf afvragen of je de sieraden alleen in huis tegen brand, diefstal ed. wil verzekeren of dat je kiest voor een kostbaarheden verzekering. Kostbaarheden verzekeringen zijn duurder maar dan ben je ook onderweg verzekerd voor je kostbare bezit. Hierbij moet je denken aan beschadiging, verlies, diefstal ed.

Taxeren voor drie objecten kan je het best laten doen bij een erkende juwelier die mag taxeren op basis van art. 275 BW (oud artikel). Dit dan wel even in overleg doen met de inboedel/kostbaarheden verzekeraar.

Na het indienen van het rapport zal de verzekeraar de taxatiewaarde uit het rapport overnemen. Bij eventuele totaalschade zal dit bedrag worden gehanteerd voor de afwikkeling.

Voor verder vragen hierover hoor ik het wel.

Groeten.

Sebastiaan

Zeker is een kluis raadzaam, maar je kunt ook een kluisje bij de bank huren. Kosten vallen over het algemeen wel mee en het is zeker zo veilig. Onder je inboedel verzekering (althans bij de mijne) zijn sieraden standaard tot een waarde van 5000 Euro opgenomen.

Afhankelijk van de waarde kan de verzekeraar een een verankerde kluis eisen.

Dit alles gaat in overleg met de verzekeraar.

Eventuele optie is om gebruik te maken van een bankkluis. Als er dan thuis iets wordt gestolen kunnen ze niet alles mee nemen.

Groeten.

Sebastiaan

Ik ben advocaat in - onder andere - verzekeringsrecht en kan mogelijk ook een steentje bijdragen.

275 K (Wetboek van Koophandel en niet het Burgerlijk Wetboek… anders zoek je je rot!) regelde de werking van de verzekerde waarde nadat er een taxatierapport van een deskundige voorhanden was. De verzekeraar kon zich dan bijvoorbeeld niet beroepen op onderverzekering. Thans (vanaf 1 januari 2006) is er een nieuw verzekeringsrecht dat is vastgelegd in boek 7 titel 17 BW.
Artikel 7:960 BW (nu dus wel) regelt het indemniteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat een verzekerde door een vergoeding niet in een duidelijk voordeliger positie mag geraken. Een uitzondering hierop is voorafgaande taxatie door een deskundige. Deze deskundigetaxatie doorbreekt dus de hoofdregel, dus het indemniteitsbeginsel, en vormt een vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 7:900 e.v. BW. Het getaxeerde bedrag blijft het uitgangspunt voor de berekening van de door de verzekeraar uit te keren schadevergoeding.

Voordeel van een kostbaarheden verzekering ten opzichte van een (al dan niet uitgebreide) inboedelverzekering is bovendien dat deze een veel uitgebreidere dekking heeft. Altijd prettig!

Advies: heeft je horlogecollectie een (dag)waarde die (fors) hoger is dan het bedrag dat gratis aan kostbaarheden op je inboedelverzekering is meeverzekerd, dan zou ik een kostbaarhedenverzekering sluiten. Nadeel; wel prijzig. Staat me bij iets van bij dat het 17 of 18 euro per 1.000 euro kost… Over de premie kan Wits weer meer vertellen.

Ja , ik kon het ook niet vinden in het BW…

Toch nog even een vraagje: over 275 K , hoe gebruikt men dit artikel indien het horloge gestolen wordt voordat het taxatierapport er is, moeilijk te taxeren dan…?

En ten aanzien van de vaststelling overeenkomst en indemniteit, dat suggereert dat daar wel de verzekerde ( of verzekeringnemer? ) in een duidelijk (!) voordeliger positie kan komen te verkeren. Wat doe je als het horloge door bijzondere omstandigheden op de markt het horloge duidelijk meer waard wordt (en dus de taxatiewaarde niet meer in overeenstemming is met de dagwaarde ? Of moet men denken aan de Kantharos van Stevensweert : de verkoper heeft de kans op waardevermeerdering (willens en wetens) op de koop toegenomen (vrij vertaald) .
Dat is natuurlijk te vergelijken met onderverzekering. M.a.w. is verzekeraar dan gebonden aan oude taxatie of kijkt men toch naar de dagwaarde op de markt ?

Bij voorbaat dank, mr Edgar…

Groeten

andere jurist

Ed

Dat van het verkeerde boek was een behoorlijke vergissing.

Voor zover bij mij bekend zal een verzekeraar de getaxeerde waarde aanhouden en niet een eventuele hogere of lagere dagwaarde. Indien de waarde van de kostbaarheden zijn gestegen dien je naar mijn idee opnieuw te taxeren.

Groeten

Sebastiaan

Hoi,ik heb ook een ‘kostbaarheden verzekering’ voor mijn horloges.Krijg bij evt verlies/diefstal/overval e.d. de aankoopprijs uitgekeerd,dus geen sprake van dagwaarde.Dit is echter allemaal bij afsluiten,ben benieuwd hoe men reageert bij de verzekering als ik zeg dat ik mijn horloge ben verloren…en dus daadwerkelijk gaat cleamen.groeten Tim.

@ Sebastiaan. Klopt. De getaxeerde waarde is bepalend. Voorbeeld: je laat door een beedigde taxateur je horloge taxeren en hij komt uit op een bedrag van 10.000 euro. Na enige tijd wordt het horloge gestolen en de verzekeraar zegt dan: “He, op die en die internetsite wordt een vergelijkbaar horloge aangeboden voor een bedrag van 4.000 euro. Ik, als verzekeraar, betaal je daarom maar 4.000 euro.” Dat mag een verzekeraar alleen doen wanneer er sprake is van bedrog. De bewijslast hiervan ligt volgens de hoofdregels van burgerlijke rechtsvordering bij de verzekeraar. Slaagt de verzekeraar niet in het bewijs, dan moet hij ‘gewoon’ 10.000 euro betalen.
By the way; ik treed graag tegen verzekeraars op… :wink:

@ mr. Ed (what’s in a name…haha): Kantharos van Stevensweert is volgens mij niet van toepassing, omdat dat arrest ging over wederzijdse dwaling.

Met betrekking tot je vraag over de diefstal voordat er een taxatierapport is kan ik drie mogelijkheden bedenken.

Allereerst: er heeft een taxatie plaatsgevonden en het horloge wordt gestolen voordat het rapport wordt opgemaakt. Dan is bepalend of je je verzekeraar al over de eerste bevindingen van de taxateur hebt geinformeerd. Met andere woorden: heb je je horloge al in verzekering gegeven en vermeld dat je het rapport van de taxateur later zult opsturen. In dat geval zal er dekking zijn en dient de verzekeraar te betalen.

Een tweede variant geeft een minder prettige uitkomst. Je horloge wordt bijvoorbeeld gestolen nog voordat je je horloge hebt verzekerd. Dan is er - mijns inziens - geen dekking omdat niet aan de vereisten van de verzekeringsovereenkomst is voldaan: o.a. heeft de verzekeraar het risico niet geaccepteerd, is er geen premie betaald etc. etc. Een verzekeraar zal dan niet uitkeren.

De derde mogelijkheid is - buiten bovengenoemde alles of niets varianten - de lastigste. Stel je hebt dat dure klokje van 10.000 net, tweedehands via ebay, gekocht en je geeft het in verzekering. De verzekeraar zal, wanneer het risico wordt geaccepteerd, aangegeven dat het bedrag niet wordt gezien als een taxatie door een deskundige, maar als een taxatie door partijen (voorheen 273 K). In dat geval zal - bijvoorbeeld in geval van diefstal - een verzekeraar zich wel kunnen beroepen op bovenmatigheid en dus, wanneer ze kunnen aantonen dat de horloge eigenlijk maar 4.000 euro waard is, minder uitkeren. Dit uiteraard los van de mogelijkheid van bedrog, maar daar ga ik nu even niet vanuit. Simpel gezegd: bij taxatie door partijen speelt het idemniteitsbeginsel weer een rol en is er geen ruimte voor de uitzondering.

Tip: Bel direct na aanschaf van je dure klok met je verzekeraar en regel een verzekering. Spreek dan ook met je verzekeraar af of de aanschafnota voldoende is voor een deskundigetaxatie of dat je je horloge alsnog moet laten taxeren door een beedigd taxateur.

Beste Edgar,

Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Dat de K. van S. niet van toepassing is weet ik, ik moest er even aan denken omdat je schreef dat het i.beginsel onder omstandigheden niet van toepassing is bij een vaststellingsovk.
Wellicht dat men kan redeneren dat men daarmee verdere fluctuaties in waarde buiten beschouwing laat, zoals bij Kantharos," in beginsel", zoals gebruikelijk. Maar goed, ik zit in vooral in het staats-en bestuursrecht…

mvg

Ed