Rob_g πŸ‘

Vandaag een Oris Pro Pilot aan @Rob_g verkocht.
Fijne HFer, een berichtje dat hij t horloge graag wilde kopen en een uurtje later was het horloge al betaald en opgehaald :metal:
Veel plezier met de PP Rob, en Tnx voor de snelle maar prettige afhandeling :+1:

1 like

Hey roy,

Bedankt voor de leuke comment, maar meer nog: bedankt voor de leuke horloge, goede deal!

Twas toeval dat mijn privee jet klaar stond, en dat ik daarom zo snel bij je kon zijn :slight_smile:

Deze verkoper is zeer aan te raden!

1 like