Rolex Submariner No Date 114060

Inhoud verwijderd door beheer.
Regel:
Het aanzetten tot- of het begaan van overtredingen of misdrijven, danwel het uitleggen van een handelswijze die daartoe leidt.

Smokkel/niet aangeven van goederen valt daar onder.

3 likes