Seiko 5KX only

Tijd dat deze een eigen topic krijgt. Is er leuk genoeg voor, denk ik dan.

4 likes

1 like

Eens :+1:, hier de Red Special :ok_hand:

3 likes

5KX :joy:

Komt Seiko straks ook met nieuwe TURTLE5?

1 like

2 likes

1 like

Cross post

2 likes

2 likes