Syncro

Ik had al eens over gehoord dat klokken die samen tikken kunnen samen syncro worden.
Maar ik had het nooit gezien en nooit gedacht dat het zo vlug gaat.
Ik heb juist dit video gezien.

2 likes

Dat werkt alleen als je ze zoals hier op een plankje zet dat kan bewegen door middel van wielen of kogels. Het gaat ook sneller als alle metronomen in dit geval dezelfde massa en slingertijd hebben.
Elke metronoom beinvloedt de anderen. Bij het keerpunt oefent de slinger kracht uit op de ondergrond zodat het beweegt. Dit beinvloedt de anderen in hun slingerbeweging. In de loop van tijd zullen er meerdere metronomen synchroon gaan lopen waardoor de kracht die wordt uitgeoefend groter wordt en de anderen daardoor sneller beinvloeden en forceren naar dezelfde slingerbeweging. Haal de wielen onder het plankje weg en er gebeurt helemaal niets.

Ja toch. Omdat het door het geluid werkt. Dat heb ik pas gelezen.
Sorry maar het is in frans geschreven (Neederlandse vertaling onder, thanks google).
"
Des scientifiques se sont attaqués à un mystère vieux de plus de trois siècles: pourquoi deux pendules d’horloges placées côte à côte se synchronisent automatiquement, avançant une explication, les impulsions sonores. En 1665, le physicien hollandais Christiaan Huygens a observé un fait étrange: le mouvement de pendules d’horloges suspendues sur un même mur est synchrone. Quelle que soit leur position de départ, les pendules se mettent en « opposition de phase »: un balancier va à gauche pendant que l’autre va à droite.
Depuis, le mystère perdure. Mais aujourd’hui, des chercheurs de l’Université de Lisbonne (Portugal) avancent une explication, publiée jeudi dans Scientific Reports de la revue Nature. Les impulsions sonores — une onde sonore transporte de l’énergie — peuvent passer d’une horloge à l’autre, les obligeant à se synchroniser.
Les chercheurs ont confirmé leur modèle théorique à l’aide de deux horloges à pendule attachées à un rail en aluminium fixé sur un mur. Résultat: la modification de la vitesse des mouvements des balanciers est liée à la production d’impulsions sonores. « Outre la résolution d’un vieux mystère, cette découverte ouvre la voie à la compréhension d’autres types d’oscillateurs (par exemple électroniques) », a souligné Luís V. Melo, coauteur de l’étude.
"

Met google translate hulp :

Wetenschappers hebben een oude meer dan drie eeuwen raadsel waarom twee slingers van klokken naast elkaar automatisch worden gesynchroniseerd, het bevorderen van een verklaring, geluid pulsen aangepakt. In 1665, de Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens waargenomen een vreemde feit: de slinger beweging van klokken opknoping op dezelfde muur is synchroon. Ongeacht hun startpositie, worden de klokken in “tegenfase” zetten: een slinger gaat linksaf, terwijl de ander gaat rechts.

Sindsdien is het mysterie blijft. Maar nu, onderzoekers van de Universiteit van Lissabon (Portugal) wijzen op een verklaring, gepubliceerd donderdag in wetenschappelijke verslagen van het tijdschrift Nature. Het geluid pulsen - een geluidsgolf draagt ​​energie - kan van de ene klok naar het andere, waardoor ze om te synchroniseren.

De onderzoekers bevestigden hun theoretisch model met twee slingerklokken bevestigd aan een aluminium rail gemonteerd op een muur. Resultaat: De verandering van de snelheid van de cardanische beugel beweging houdt verband met de productie van geluidspulsen. “Afgezien van de resolutie van een oud mysterie, deze ontdekking opent de weg naar het begrijpen van andere soorten oscillatoren (bijvoorbeeld elektronisch),” zegt Luis V. Melo, co-auteur van de studie.

1 like

Ah ok, interessant! Maar deze verklaring is hier niet van toepassing hoor.

Ja, het is omdat ik heb omgekeerd gepost. Ik heb de artikel gelezen en dan gezocht over syncro, toen heb ik die filmpje gezien en wilde die hier laten zien :wink:

1 like

ja gaaf he!!

Hier de volledig artikel in engels :
http://www.nature.com/articles/srep11548
Kort : lucht en geluid hebben niets mee te maken maar wel de natuur van de ding waarop de klokken hangen : aluminium werkt, maar mdf en fiberglass niet.

1 like

ah thanks! :slight_smile: