Tijd Instellen

Ik heb net een nieuw horloge een automatische horloge (dus zelfopwindend). Bij deze horloges is het afgeraden (stel nimmer) om tussen 10:00 - 15:00 en 22:00-03:00, de tijd in te stellen. Als ik dat doe wat ik dus niet ga doen wat kan er beschadigen en beschadigd het dan per definitie of is het mogelijk dat er iets beschadigd. En als ik de tijd instel buiten de genoemde tijden maar in die tijden kom is dat dan erg?

Mijn beste,

Allereerst van harte gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst.
Veel plezier ermee en welkom op dit forum (tu).

Voor wat betreft het niet gelijk mogen zetten van de wijzers tussen de door jou vermelden tijden kan ik je het volgende vertellen.
Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier bedoeld dat je de datum niet mag verzetten tussen circa 21.00 uur en 03.00 uur. Dit heeft te maken met het al in gang zetten van het radarwerk welke de datum doet verspringen. Dit gebeurt namelijk niet exact om 00.00 uur. Dus om beschadiging te voorkomen de datum niet verzeten tussen deze tijden. Maar hoe dan wel zal je zeggen? Als je het horloge weer gaat gebruiken en ook de datum gaat verzetten dan volg je de volgende stappen:
De wijzers verzetten op een positie welke niet tussen de 09.00 en 03.00 uur ligt. Vervolgens de datum verzetten tot een dag eerder dan de huidige dag. Dan de wijzers verzetten voorbij de 12 uurs (00.00) positie tot dat het uurwerk de huidige datum weergeeft en dan de wijzers gelijk zetten op de huidige tijd.

Orologio Signaturis Temporis

Hier staat ook wat : http://www.horlogeforum.nl/read.php?8,3693