Timegrapher gegevens

Ik kreeg pas van een verkoper de meetgegevens van een horloge dat ik op het oog heb doorgestuurd, blijkbaar om aan te geven hoe gaat het horloge loopt en dat het geserviced is.

Als absolute leek op dit gebied zeggen deze gegevens mij alleen vrij weinig. Tuurlijk, een afwijking van 0 sec/dag en een klein beat error zal vast goed zijn, maar zoals gezegd: ik ben een leek :).

Zeggen deze gegevens iets over hoe goed een horloge loopt, of is dit misschien makkelijk te manipuleren met een timegrapher?

Stukje leesvoer:

In deze positie loopt het uurwerk prima.

3 likes

Interessant…dank voor de link :+1:

Dank je, dat ga ik eens op mijn gemak lezen. Zal er wel weer in resulteren dat ik ook zo’n apparaat wil :slight_smile:.

1 like

Dat is het zeker. Neem twee timegraphers. Leg een goed lopend horloge op de ene, en het slecht lopende horloge op de andere, met op de achtergrond de waarden van het goed lopende horloge. Tada!

2 likes

Misschien een erg domme vraag, maar begrijp ik het goed dat zo’n apparaat de amplitude van het balanswiel kan meten zonder je horloge open te maken?

Of een andere lift angle instellen

2 likes

en weten welke lift angle voor betreffende uurwerk nodig is , dat verschild nog al eens.

Volgens de verkoper was die op 49 graden ingesteld, wat na wat googlen de juiste waarde blijkt te zijn.
Ik heb er bij het instellen niet naast gestaan, dus of het waar is blijft natuurlijk de vraag. In ieder geval goed om te weten dat ik er niet blind op moet vertrouwen.

1 like

Slecht gedacht, maar wel goed bedacht :slight_smile:

1 like

Voor een modern horloge is 270 niet bijster geweldig, voor een vintage zeker acceptabel. Maar het punt is dat je aan één waarde nog niet zoveel hebt, idealiter krijg je over vijf posities te zien hoe het verloop is, alleen dan kun je redelijk voorspellen hoe het horloge in het echt loopt.

Het is naar mijn mening belangrijker om met de verkoper af te spreken wat jullie gaan doen als het horloge niet naar wens loopt.

2 likes

Dat een andere instelling van lift angle wat van invloed is op de meetwaarden maken de volgende 2 filmpjes mooi duidelijk:

Lift angle op 52’

Lift angle op de correcte 49’

De eerste video is ingesteld op 52 graden, terwijl het uurwerk eigenlijk een lift angle van 49 graden heeft. Het tweede filmpje is een nieuwe meting, nu met de juiste angle.

Geen slechte waarden voor een horloge van bijna 50 jaar, toch?

Het horloge wordt nu overigens opnieuw afgesteld, op de correcte waarde van 49 graden. Dat had ik zonder dit forum nooit geweten, wat een top medium!! :sunglasses:

1 like

Ik heb zelf een 1900 model. Daar zie je bij het meetscherm ook de ingestelde lift angle. Bij model 1000 blijkbaar niet.

Normaal zou 270 dial up toch wel tegen een beurtje aanzitten. Op de zijkant zit je dan waarschijnlijk op 220 ofzo.

Uitstekend zelfs.
De instelling van de lift angle heeft alleen invloed op de amplitude.
Hoe hoger de lift angle des te hoger de weergave van de amplitude, lagere lift angle geeft dus een lagere amplitude weer.
Maar dat is alleen een weergave op het apparaat, instellen op de juiste lift angle is de enigste manier om de werkelijke amplitude af te lezen.

4 likes

Dat varieert denk ik ook per uurwerk. Een nieuw Seiko NH35 of 6R15 uurwerken zie ik 270 niet halen.

En nu opnieuw afgeregeld en gemeten met de juiste lift angle van 49’.