Vocht?

Een van mijn laatst overgebleven kwartsen liep iets achter. Horlogemaker constateerde druppelvocht achter de batterij, niet uit de batterij afkomstig volgens hem maar van - bijvoorbeeld - condensatie. Ik sloeg steil achterover: horloge is sinds oktober niet meer gedragen en is sindsdien in een verwarmde en vochtvrije kamer in een afgesloten kast bewaard, met een handdoek als bodem. Mijns inziens is dit dus godsonmogelijk. Wie heeft een idee? Toch batterijvocht?

Merk batterij? (Renata?) Ik heb ook wel eens kleurloze zooi aangetroffen, was toch echt batterijzuur.
Lithium batterij lekt ook kleurloos spul trouwens.

Vergeten te vragen welke precies, maar is volgens hem een lekvrije Seiko. Krijg het horloge niet open, zal later nog eens een poging wagen.

Lijkt me natuurkundig een mirakel wanneer dat "condens"
zich dan juist achter de batterij zou ophopen.