Waar hebben jullie je GMT wijzer op staan?

Waar hebben jullie je GMT wijzer op staan?

  • Greenwich Mean Time (GMT)
  • Nederlandse tijd (GMT +2)
  • tijd van je vakantiebestemming
  • tijd ergens in het Oosten GMT-
  • tijd ergens in het Westen GMT+

0 stemmers

Volgens mij heb je oost en west omgedraaid.

Gerekend van GMT is naar het oosten toe + en naar het westen -

2 likes

Hele goeie vraag! Mijne staat altijd op GMT (of eigenlijk BST), maar ik twijfel heel erg waarom :smile:

De mijne staat altijd op GMT-4. Mijn familie woont in Boston en de Dom. Republiek.

Mijn beste,

Staat bij mij op de Greenwich Mean Time.:watch:

Orologio Signaturis Temporis :wink:


Staat op GMT.
En het is dag 142 van het jaar :wink:

2 likes

GMT heb ik op NLD tijd. De “normale wijzers” verzet ik naar de tijd van bestemming (momenteel NLD -6, rara waar ben ik).

NL-tijd, maar dan op wintertijd.

same here!

1 like

NYC?

Mijne staat op nld tijd, dus gebruik m als 24-uurswijzer

1 like

NL-zomertijd; zo weet ik of het dag of nacht is… :rofl:

1 like

Op GMT+8

close… Washington DC

1 like