Werking van de Elma minitester nr:73351

Heeft iemand nog een handleiding van de Elma minitester nr:73351 ?
Of kunt u er een kopie van maken , onkosten worden vergoed.
Groeten ,

Hans