Marktplaats waarschuwingen topic (beheersmaatregel)

Indien het topic in Off topic staat is het niet indexeerbaar. Dat zou dan geen problemen opleveren lijkt me.

1 like

Smaad en of laster, heel gevoelige onderwerpen.
Zelfs als iets waar is mag je dit niet zomaar delen alhier.
Ik zou er als Mod. ook geen trek in hebben :dark_sunglasses:

3 likes

This topic is temporarily closed for 24 hours due to a large number of community flags.

En weer open.
Iedereen weer verder (oh nee, niet iedereen) :grimacing:

26 likes

MP, voor horloges gewoon weg blijven daar.

Hoewel ik qua pro audio leuke deals heb gedaan.
Uiteraard na een uitgebreid telefoongesprek
dan hoor je vanzelf wat voor vlees je in de kuip hebt.
Ik heb daar positieve ervaringen mee.

2 likes

Ach ja, laten we een eng bedrag uit de lucht grijpen en dat in een standaardbrief plakken die even wordt aangepast aan onderhavige situatie. Het roeptoeteren in zo’n brief wil nog maar heel weinig zeggen. Maar ik begrijp heel goed dat HF er niet op zit te wachten als het voorkomen kan worden.

2 likes

Vertel me ajb dat ie straks niet terug komt als reen1 of neer1 of als eren oid :upside_down_face:
Is de rust wedergekeerd?

3 likes

Een van de meest holle/overrated vrijheden die er zijn. Het komt er op neer dat niemand mag voorkomen dat jij je mening uit. Zo mag de pers niet gecontroleerd worden voordat er wordt gedrukt, bijvoorbeeld. Dat zou immers censuur zijn.

Vrijheid van meningsuiting ziet dus op de feitelijke handeling die het uiten is, het kenbaar maken van je mening. Maar wat daarna komt (je verantwoordelijkheid behoudens de wet) vergeten veel mensen.

3 likes

Ongetwijfeld, maar op ongefundeerde, of niet aan te tonen beschuldigingen zit ook niemand te wachten.
Als je dingen neerzet hier, maar weigert verdere gegevens te geven wanneer gevraagd, zadel je het forum ermee op. Dus denk na voor je iets beweert.

2 likes

Dat is inderdaad het probleem waar HF tegenaan loopt. Vanwege de anonieme aard van het forum wordt HF aangesproken. Zodra men dergelijke zaken op sociale media zou gooien, zat de vork anders in de steel. Maar ook op bijvoorbeeld Facebook zijn er richtlijnen die dit soort dingen moeten voorkomen.

Mijn bloed gaat gewoon koken van dergelijke rechtsbijstandverzekeraars omdat ze bewust met het grote geschut komen in de hoop daarmee hun gelijk te halen.

1 like

Dat is zo. Maar wie eist, bewijst.
Je kan niet zomaar iets roepen of schrijven!

Zeker niet bij bedrijven!

1 like

Ik ben geen civilist, maar ik betwijfel het gelijk van die droeftoeters. Verder goede maatregel natuurlijk, jij hoort niet met dit soort gedoe te dealen ongeacht of ze gelijk hebben of niet.

OT: oppassen voor deze, is een nepper

1 like

Exact. Maar ze laten het overkomen alsof ze je nog matsen ook. Betaal tijdig en we vorderen geen buitengerechtelijke kosten. Laat ze eerst maar eens aantonen waar de schade uit bestaat en hoe deze op waarde geschat wordt. Maar de leek is onmiddellijk geïntimideerd door een brief zoals bovenstaande.

En terecht overigens, want het is bewust intimiderend en vol jargon geschreven.

1 like

Met een URL plaatsen begeef je je op glad ijs.
Ik raad het af.

1 like

Off topic dus. Want dit topic dient slechts om de beheersmaatregel aan te kondigen en te bespreken, niet om waarchuwingen te plaatsen :wink:

Lol zal een typo zijn denk ik.

Ik heb de openingspost doorgelezen, daar gaat het vooral over opmerkingen maken over de vekroper etc. Dat doe ik niet. Zeg alleen dat dit een nepper is, wat niet er bij vermeldt is.

2 likes

Ben echt nieuwschierig hoe je dat ziet koekoek.