Douane icm Schiphol aankoop (info!)

Vanmorgen ben ik voor een forumlid gaan kijken bij de vestigingen van Gassan op het passagiersgedeelte van Schiphol. Ik heb zowel de internationale als Schengen vestiging bezocht.

De vraag die ik bij het personeel beantwoord wilde zien:
“Kan ik, als ik internationaal ga vliegen, ook een aankoop doen in de Schengenshop. Zodoende zou ik geen aangifte hoeven doen bij terugkomst. Klopt dat en kan dat?”

In beide shops resulteerde dit in glazig kijkende medewerkers die dachten “Dat het allemaal geen probleem zou zijn”. De antwoorden waren bevredigend, maar ik was niet helemaal zeker van hun gelijk.

Daarom gelijk wat ambtenaren van de Douane aan hun jas getrokken en hen dezelfde vraag voorgelegd. Het antwoord wat ik van deze heren kreeg is wel degelijk interessant:
“Alle aankopen welke op Schiphol worden gedaan zijn vrijgesteld van heffingen bij terugkomst. Het aankoopbewijs is voldoende.”

Verder verwezen zij naar een arrest van het Hof, “iets met een camera”, wat bij mij weer een belletje deed rinkelen. Na even zoeken vond ik wat ik zocht:
http://jure.nl/bj9435
Let dan met name op 5.8 en 5.9.

Misschien al bekend, maar ik dacht op de hoogte te zijn en was verbaasd over deze uitleg.

Dank Bert, dit is heel nuttige info en nooit geweten. Ik weet wel dat als ik in Schengen koop, ik mijn boardingpas moet laten zien en dan een BTW bon krijg (alhowel wel de korting erop zit die gelijk is aan de BTW).

Uit dit arrest lees ik dat in internationaal gebied de winkelier op basis van boardingpass (Schengen of niet; blijkbaar kan iedereen daar dus heengaan) bepaald wordt of je een ‘Tax Free’ bon/factuur krijgt (internationale trip), of dat je bon/factuur inclusief BTW krijgt (Schengen; waarbij dan korting wordt gegeven gelijk aan BTW); in beide gevallen is het te betalen bedrag gelijk.

Op basis daarvan geeft arrest aan dat Koper er vanuit kan gaan dat omzet-belasting betaald is geweest, of verschuldigd is geweest, en dus niet bij de douane verplicht kan worden om te betalen ! Echt mooi nieuws, en grote verrassing voor mij.

Super dank voor het uitzoeken/navragen. De medewerkers in de winkels snappen er volgens mij echt niets van, ik heb wel eens vaker wat over die BTW en zo gevraagd (ben ook ondernemer, dus wilde separate BTW factuur; van iedereen kreeg ik ander verhaal). Aangezien ik altijd een beetje huiverig blijf; heb jij het van meerdere douaniers gehoord ? En zou jij anders een volgende keer eens aan 2 of 3 anderen willen vragen, of zij inderdaad niets doen met op Schipol Tax Free gekochte artikelen ? Als iedereen die instructie heeft gehad, dan is het helder !

MattRob Schreef:

heb jij het van meerdere douaniers gehoord

? En zou jij anders een volgende keer eens aan 2
of 3 anderen willen vragen, of zij inderdaad niets
doen met op Schipol Tax Free gekochte artikelen ?
Als iedereen die instructie heeft gehad, dan is
het helder !

Ik sprak een groepje van 3 Douaniers, die het eens waren over het gegeven antwoord. Maar ik ben ook nieuwsgierig genoeg het nog eens anderen te vragen :slight_smile:

Sprak nog een douane-expert bij mij op kantoor hierover; die zei dat het interessante uitspraak was, die bewust niet echt in de publiciteit is gekomen en dat het zeker geen ‘formeel beleid’ is binnen de douane. Maar zolang de goederen in ‘vrij verkeer’ gekocht worden en de prijs gelijk is voor Schengen / niet-Schengen (dat laatste is vrij belangrijk, maar dat is altijd zo volgens mij ?) je erg sterk zou staan. Heel interessant dit !

Interessant onderwerp :smiley:

MattRob Schreef:

Maar zolang de goederen in ‘vrij
verkeer’ gekocht worden

Hoe weet je of goederen in vrij verkeer zijn?

Tja, dat is zo’n vage algemene term. Volgens die douane-man moet je dat in de winkel vragen … Maar goed, ik kan me van Gassan niet voorstellen dat dat niet zo zou zijn. Zij kopen die horloges neem ik aan groot in 1 keer in.

Ik vraag me echt af of verschil in verkoopprijs voor eu/non eu op de keper beschouwd van doorslaggevend belang zal zijn.

Laten we nu eens zeggen dat die verkoper zijn winstmarge op de eu verkoop met zeg 1% omhoog doet. Dan ontstaat een verschil in verkoopprijs tussen eu/non eu, maar verandert dat wel iets aan het principe waarom het hof in de basis zegt waarom je bij terugkomst uit een non-eu land niet hoeft te betalen? Dat is namelijk omdat de goederen zich binnen Nederland bevinden bij aankoop, of je nu naar de zuidpool vliegt of naar brussel. In alle gevallen had btw afgedragen moeten worden ongeacht welke verkoopprijs hij voor btw voor het product wilde hebben. In dit geval wordt het prijsverschil veroorzaakt doordat de verkoper verschillende winstmarges hanteert voor de verschillende bestemmingen, maar doet niks af aan het feit dat je aan die gedoogconstructie van de leverancier met de belasting-inspecteur geen boodschap hebt, simpelweg omdat het goed binnen het vrije verkeer in nederland verkregen is en je er vanuit mag gaan dat btw is inbegrepen. Ik denk niet dat een prijsverschil dan in ultima beslissend zal zijn, maar wel de status van het goed (is het goed binnen of buiten Nederland op het moment van aankoop op schiphol)…als elk goed gekocht op schiphol zich bevindt binnen nederland vloeit daar volgens mij automatisch uit voort dat je er van uit mag gaan dat btw is in begrepen ook al zou de leverancier prijsverschil laten bestaan.

Maar goed mijn rechtenstudie is al weer een tijdje terug en al lang niet meer binnen mijn werkgebied, dus als ik het verkeerd gelezen heb leer ik graag bij :smiley:

De prijsgelijkheid wordt wel genoemd, maar met name het gedeelte dat “de consument niet hoeft te weten dat de ondernemer in deze geen btw afdraagt, zoals dat bij andere consumentenkopen wel het geval is” is volgens mij het belangrijkste deel.

Ik ben zelf zeker geen expert, maar wat ik van mijn collega begreep was die prijsgelijk juist wel erg van belang, omdat je daardoor als consument wel moest concluderen dat het allemaal goed zat; je betaalt immers hetzelfde en dan zou het ook hetzelfde aan BTW moeten zijn. Dat een winkel de BTW uiteindelijk niet afdraagt (ondanks dat op de bon Tax Free staat), dat kan jij als koper natuurlijk niet weten.

Volgens mij is de kern dat de verkoper op Schiphol pas BTW-vrij zou mogen verkopen als hij zeker weet dat de goederen het BTW gebied van de Unie verlaten.
Een product kan BTW vrij verkocht worden aan bijvoorbeeld een Noor met een bestemming die ligt buiten het BTW gebied van de Unie (Noorwegen of de USA etc).
Dit stelt de verkoper in de beschreven casus vast adhv een boardingpas. Beter zou zijn de combinatie te maken tussen de bestemming van de goederen en de vaste verblijfplaats van de koper.
Een Nederlander met vakantiebestemming Canada die een horloge koopt op Schiphol, vlak voor vertrek loop dus het risico dat op zijn bonnetje “taxfree” komt te staan terwijl hij gewoon BTW zou moeten betalen. Bij terugkomst heeft hij een dispuut met de douane. Het arrest stelt dat die reiziger er vanuit mag gaan dat hij BTW heeft betaald omdat hij als Nederlander in Nederland heeft gekocht en derhalve verschuldigd is.
In de praktijk blijkt het dus nogal eens mis te gaan.
Om niet voor verrassingen te komen te staan is het dus verstandig om bij aankoop te vragen of de BTW wordt betaald en te checken of dit ook als dusdanig op de bon staat. Het arrest stelt welliswaar dat de reiziger er vanuit mocht gaan dat in dat specifieke geval de BTW betaald was, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om dit tot een BTW-vrije constructie te verworden.
Overigens is dit even onder voorbehoud en zal ik eea aanpassen als ik nadere info heb verkregen.

Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Maar dat woog de rechter ook zwaar mee; dat eigenlijk de belastingdienst ‘gedoogt’ dat er niet wordt gecontroleerd of de verblijfplaats buiten de EU ligt, maar enkel of je buiten de EU vliegt. Dat is dus niet correct, maar wordt wel door de belastinginspecteur aangegeven. Daarbij nog feit dat de prijzen precies gelijk liggen was volgens de rechter aanleiding om de koper vrij te spreken van betalen. Volgens mijn collega sta je door deze uitspraak extreem sterk; daarnaast feit dat dus volgens Bert de douane beambten hier zelf ook niets mee doen, zegt genoeg. Maar ben benieuwd of Bert nog een keer wat van een ander groepje douane beambten iets hoort :wink: ! Je zal er met je horloge van € 6.000 staan …

Volgende week zal ik nog wat andere mannen van die boswachterij aanspreken ;). Kijken of dit conform de werkinstructie is…

Met dit arrest in je achterhoofd kun je volgens mij altijd aanspraak maken op rechtsgelijkheid, ondanks dat je misschien bij terugkomst eerst moet aftikken bij een onwetende ambtenaar kun je achteraf je gelijk halen…

Rechtsgelijkheid claim je niet op basis van een arrest. Dat is een argument om jouw handeling te verantwoorden. Maar dit terzijde.

In het arrest komt naar voren dat de verkopende ondernemer onzorgvuldig vaststelt of wel of geen BTW geheven moet worden omdat de boardingpass niet altijd aansluit bij de werkelijkheid. Ze zouden dus de woonplaats moeten controleren om een juiste factuur op te kunnen stellen. Omdat de prijzen identiek zijn, ligt het risico van een onjuist opgestelde factuur niet bij de consument. Het gaat hier dus specifiek om spullen die op Schiphol zijn gekocht en niet over andere goederen!

Vraag dus altijd om een BTW bon als je het goed terug meeneemt naar NL omdat gelijk hebben en gelijk krijgen niet vanzelfsprekend is.

Met andere woorden schiet je daar als consument niets mee op… als de bedragen min of meer gelijk moeten zijn, wat is dan het voordeel om iets “belastingvrij” te kopen?

okzbow Schreef:

Met andere woorden schiet je daar als consument
niets mee op… als de bedragen min of meer gelijk
moeten zijn, wat is dan het voordeel om iets
"belastingvrij" te kopen?

Als je leest zie je dat je dus gewoon 21 procent bespaart.

Deze week proberen tijd te maken om douane te contacten.

Ben benieuwd Bert; ik vlieg donderdag weer voor korte trip naar de US, ga eens bij juwelier vragen of ik iets apart kan laten leggen of zo. Ik vind het wel tricky om even bij douane langs te lopen, of te gaan vragen als ik na het weekend terugkom; dan word ik er gelijk uitgepikt, vermoed ik :wink: ! Dus dat laat ik graag aan jou over !

MattRob Schreef:

Dus dat laat ik graag aan jou over !

Geen probleem :). Morgen of overmorgen moet ik wel wat tijd hebben.

MattRob Schreef:

Ben benieuwd Bert; ik vlieg donderdag weer voor
korte trip naar de US, ga eens bij juwelier vragen
of ik iets apart kan laten leggen of zo. Ik vind
het wel tricky om even bij douane langs te lopen,
of te gaan vragen als ik na het weekend terugkom;
dan word ik er gelijk uitgepikt, vermoed ik :wink: !
Dus dat laat ik graag aan jou over !

ben benieuwd of ze iets apart leggen. dacht te hebben gelezen dat ze dat niet doen.

Vandaag eindelijk weer eens tijd gezien bij de Douane langs te gaan.

Ik heb gesproken met een tweetal teamleiders van Douanepersoneel in aankomsthal 3. Zij bevestigden het hierboven door mij aangegeven verhaal. Met ook het aankoopbewijs van op het internationale gedeelte van de luchthaven aangekochte goederen worden geen naheffingen verricht bij terugkomst. Dit geldt overigens niet voor accijnsgoederen als alcohol en tabak. Volgens deze heren vindt er door de winkelier op de luchthaven BTW afdracht plaats, en kun je de lagere prijs die je soms betaalt op de luchthaven zien als korting.

Overigens heb ik hier ook nog het informatienummer van de Douane over gebeld. Zij gaan terugbellen…ik ben benieuwd.

Bert1 Schreef:

Vandaag eindelijk weer eens tijd gezien bij de
Douane langs te gaan.

Ik heb gesproken met een tweetal teamleiders van
Douanepersoneel in aankomsthal 3. Zij bevestigden
het hierboven door mij aangegeven verhaal. Met ook
het aankoopbewijs van op het internationale
gedeelte van de luchthaven aangekochte goederen
worden geen naheffingen verricht bij terugkomst.
Dit geldt overigens niet voor accijnsgoederen als
alcohol en tabak. Volgens deze heren vindt er door
de winkelier op de luchthaven BTW afdracht plaats,
en kun je de lagere prijs die je soms betaalt op
de luchthaven zien als korting.

Overigens heb ik hier ook nog het informatienummer
van de Douane over gebeld. Zij gaan
terugbellen…ik ben benieuwd.

bedankt voir t achteraan gaan :)-D