Over de "Ervaring met (Ver)Kopers" categorie

Hier kunnen eigen ervaringen met (ver) kopers op Horlogemarkt.nl, maar ook andere verkoopsites en horloge (gerealteerde) bedrijven of winkels worden gedeeld door leden van horlogeforum.nl met trustlevel-2 of hoger.

Voordat je je ervaring met een (ver)koper plaatst, graag aandacht voor het volgende:
Wees zeker van je zaak en oordeel niet te snel. Leden als onbetrouwbaar afschilderen kan grote gevolgen hebben voor zowel koper als verkoper en indien het bedrijven betreft, is het volgende van toepassing;
Claims van bedrijven m.b.t. smaad of laster zullen worden geadresseerd aan de partij die dergelijke uitlatingen doet. N.a.w. gegevens zullen worden opgevraagd bij het betreffende lid teneinde partijen in de gelegenheid te stellen te kunnen procederen. Indien deze gegevens niet worden vertrekt danwel niet wordt meegewerkt, kan dit gevolgen hebben voor het lidmaatschap.
Neem bij twijfel altijd contact op met een moderator.

Je opgeschreven ervaring moet vervolgens objectief zijn en natuurlijk waar gebeurd. Schrijf alleen op wat je hebt meegemaakt en laat je niet leiden door emoties, alleen feiten zijn voor anderen nuttig. Bij gebruik van woorden die niet netjes zijn, of een vermoeden dat de topic alleen bedoeld is een ander te schaden, zal deze worden verwijderd.
Reacties op een topic zijn alleen toegestaan als zij eveneens voldoen aan de hier genoemde regels en een eigen ervaring beschrijven.
Reacties die bestaan uit meningen of adviezen zijn niet toegestaan.

Als er al een topic is over een (ver)koper (gebruik de zoekfunctie en let op de suggesties van het forum), voeg hier dan wat aan toe en begin dus geen nieuw topic.
En oh ja, uiteraard geen ervaring over jezelf of een bedrijf waar je belang bij hebt…
En als laatste; als er niets is gekocht, heeft er geen transactie plaatsgevonden en hoort de ervaring hier niet thuis. Het is immers een ervaring met een verkoper(!).

4 likes